Ağustos 22 2016
İnşaat ve şantiyelerde bütük iş birliği Uzertaş ve Marshall

İnşaat ve Şantiyelerde Büyük İşbirliği

1962 yılında Uzer Koll.Şti olarak ticaret faaliyete başlayan ve 1972 yılında Anonim Şirket ‘ e dönüşen Uzertaş, 55 yıllık geçmişi , “İLKLERİN LİDERİ” prensibi ile Türkiye’de boya sektörünün gelişimine büyük katkıda bulunmuş ve adeta boya piyasasının kilometre taşlarından biri olmuştur. Uzertaş kurucusu Sn.İlhan Erem’in çok büyük bir öngörüsü sonucunda 700’ den fazla ortağı ile birlikte oluşturulmuştur. Bu çok özel durum, Uzertaş‘ ı 2011 yılında İMKB’ de işlem görecek bir noktaya taşımıştır.

Titiz araştırmalar sonucunda oluşturduğu ürün gamı ile ihracat konusunu geliştirerek, yurt dışı pazarlarda gerek Türk ürünlerinin, gerekse temsilcisi olduğu bazı yabancı menşeli ürünlerin satışını gerçekleştirmek UZERTAŞ’ın yeni hedefleri arasında yer almaktadır. UZERTAŞ’ı “ Güvenin ve Tecrübenin Kalesi “ olarak nitelendirir.

Şirketimizle Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. arasında Bayilik Anlaşması yapılmış olup, işbu anlaşma gereğince, şirketimiz Türkiye genelinde inşaat firmalarına ve şantiyelere
büyük ambalajlı boya satışı yapacaktır.

Tüm Ortaklarımıza Duyurulur…

Kamuoyu Aydınlatma Platformu Duyurusu; Yeni İş İlişkisi;
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam
olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Uzertaş ve Marshall inşaat ve şantiyelerde büyük işbirliği ile hizmetlerine devam etmektedir…