Komiteler

Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmaları gözetmek, SPK’nın ilgili Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini yerine getirmektir.